Strefa dziecka
"Dziecko, bawiąc się, doznaje po raz pierwszy w życiu radości twórcy i władcy" A. Kępiński
Strefa rodzica
strona główna / regulamin / Regulamin korzystania z portalu WesolyStatek.pl

Regulamin korzystania z portalu WesolyStatek.pl

04.10.11

Korzystanie z portalu www.wesolystatek.pl jest jednoznaczne z akceptacją poniższych warunków:

§ 1 Informacje ogólne
1.    Portal www.WesolyStatek.pl jest przeznaczony dla opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym (rodzice, dziadkowie, nianie, wychowawcy przedszkolni i inni), zwanych dalej Użytkownikami.
2.    Portal ma na celu wspieranie Użytkowników w stymulowaniu wszechstronnego rozwoju dzieci poprzez udostępnianie codziennych propozycji edukacyjnych w postaci scenariuszy zajęć plastycznych i ruchowych do samodzielnego przeprowadzenia, a także poprzez udostępnienie kolorowanek, bajek, artykułów i porad.
3.    Portal wzbogacony jest o mechanizmy umożliwiające tworzenie bazy wiedzy o rozwoju, wychowaniu i zabawie dzieci, w postaci forum oraz bloga.
4.    Operatorem Serwisu (Usługodawcą) jest LINET Beata Męcińska z siedzibą we Wrocławiu 54-152, ul. Gołężycka 7/8 (NIP: 894 267 60 49; REGON: 020118950).

§2  Wymagania sprzętowe i informacje techniczne
Do korzystania z serwisu wymagana jest przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu. W trakcie korzystania z serwisu na komputerze Użytkownika mogą być umieszczane pliki typu cookies, konieczne do prawidłowego korzystania z serwisu.

§3 Zakres usług
1.    Operator w ramach Portalu świadczy usługi, odpłatne i nieodpłatne, polegające na udostępnieniu scenariuszy zajęć, plików do pobrania, artykułów, forum oraz bloga.
2.    Bezpłatna część Portalu obejmuje: artykuły, porady, forum, blog i kolorowanki.
3.    Płatna część Serwisu (część komercyjna) obejmuje scenariusze zabaw edukacyjnych i bajki. Dostęp do kolorowanek, porad i artykułów jest możliwy bez rejestracji. Dostęp do forum i bloga jest bezpłatny, ale wymaga rejestracji (założenia Konta). Dostęp do płatnej części Serwisu jest możliwy po dokonaniu rejestracji (założeniu Konta) oraz dokonaniu zapłaty za dostęp do części komercyjnej Portalu.

§4 Rejestracja
1.    Podczas rejestracji Użytkownik podaje poprzez formularz elektroniczny następujące dane:
•    adres poczty elektronicznej,
•    hasło
•    login
•    wiek dziecka (datę urodzin)
•    imię dziecka
•    swój status opiekuna (mama/tato/babcia/dziadek/niania lub inny).
2.    Operator informuje, że adres poczty elektronicznej, zależnie od jego treści, może stanowić dane osobowe Użytkownika.

§5 Dane osobowe oraz technologiczne
1.    Poprzez dokonanie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na:
przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Operatora w zakresie niezbędnym do świadczenia usług poprzez Portal:
a)    przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Operatora w celach marketingowych i statystycznych;
b)    przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych w Portalu.
c)    otrzymywanie drogą emailową, na podany przy rejestracji adres informacji handlowych w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (z dnia 18.07.2002 r.) od Operatora lub podmiotów umieszczających treści handlowe i pokrewne na Portalu. Zgoda użytkownika może być w każdej chwili cofnięta.
2.    Użytkownik ma prawo do wglądu w udostępnione przez siebie treści i dane oraz możliwością ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia.
3.    Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Operatora w celach… następujących danych technicznych i technologicznych:
•    adres IP,
•    wywołany adres internetowy (url),
•    adres internetowy, z którego Użytkownik przeszedł na strony Portalu,
•    rodzaj przeglądarki, z jakiej Użytkownik korzysta.
•    innych informacji transmitowanych protokołem http.

§6 Płatności
1.    1. Zapłaty za korzystanie z komercyjnej części Portalu można dokonać poprzez przelew na konto wskazane przez Operatora.
2.    Operator serwisu WeoslyStatek.pl nie odpowiada za problemy lub straty wynikające z wadliwego działania aplikacji internetowych poszczególnych banków.
3.    Operator zastrzega sobie prawo do zmiany cen.
4.    Opłata za dostęp do części komercyjnej Portalu nie obejmuje kosztów dostępu do sieci internetowej, które są skalkulowane przez dostawcę Internetu i są niezależne od Operatora.
5.    Operator dopuszcza możliwość stosowania cen promocyjnych w wybranych przez siebie okresach oraz możliwość dodania nowych elementów do części komercyjnej Portalu.
6.    Operator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Portalu wynikający z przyczyn od Operatora niezależnych.
7.    Operator zastrzega sobie prawo do krótkotrwałych przerw technicznych w funkcjonowaniu Portalu, w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania serwisu.

§7 Zasady korzystania z portalu
1.    Informacje publikowane na stronach Portalu służą jedynie celom informacyjnym. Użytkownik nie jest uprawniony do traktowania tychże informacji jako sugestii lub zaleceń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z rozwojem dziecka należy zgłosić się po opinię do lekarza lub innego specjalisty.
2.    Użytkownik Portalu nie może umieszczać w Portalu materiałów:
a)    zawierających treści powszechnie przyjęte za niewskazane do odbioru dla małych dzieci;
b)    zawierających treści wulgarne, nieprzyzwoite, profanujące, dyskryminujące, gorszące lub w inny naruszające zasady obowiązujące w społeczeństwie;
c)    zawierających treści naruszające lub mogące naruszać dobra osobiste innych osób lub naruszające ich inne prawa np. autorskie;
d)    zawierających treści mające postać groźby lub inwektywy,
e)    zawierających treści naruszające prawo,
f)    zawierających treści erotyczne lub pornograficzne;
3.    Operator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane przez Użytkowników.
4.    Operator może zablokować lub usunąć treści:
a)    jeżeli treść narusza regulamin;
b)    jest zamieszczona dłużej niż 12 miesięcy;
5.    Operator może zablokować lub usunąć treści na uzasadnioną prośbę użytkownika, który ją umieścił.
6.    Operator będzie podejmował stosowne czynności o których mowa w pkt.1-5 niezwłocznie po uzyskaniu stosownych informacji.
7.    Korzystając z Portalu nie wolno wpływać na świadczone w ramach Portalu usługi w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez złamanie lub próbę złamania zabezpieczeń Portalu lub znalezienia luk w systemie zabezpieczeń Portalu. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika powyższych postanowień Operator może dochodzić odszkodowania na drodze sądowej.
8.    Operator ma prawo do umieszczania treści komercyjnych reklamowych na stronach Portalu.
9.    Użytkownik odpowiada za wszystkie podejmowane przez siebie czynności w związku z korzystaniem z Portalu i jest zobowiązany do naprawienia ewentualnych szkód powstałych w wyniku jego działań lub zaniechań.

§8 Prawa autorskie
1.    Zabronione jest bez pisemnej zgody właściciela kopiowanie, przetwarzanie i rozpowszechnianie materiałów w całości lub w części opublikowanych przez Operatora lub innego Użytkownika.
2.    Korzystanie z Portalu, w tym także z części komercyjnej, nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw do utworów w niej zawartych; Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim.
3.    Scenariusze zajęć przeznaczone są jedynie do użytku domowego. Korzystanie z materiałów zawartych w Portalu w innym zakresie wymaga pisemnej zgody właściciela Portalu.
4.    Zachowania niedozwolone o których mowa w pkt 1 – 3 to w szczególności:
a)    udostępnianie materiałów lub ich części / elementów osobom trzecim,
b)    wykorzystywanie materiałów lub ich części / elementów w przedszkolach, mini przedszkolach, domowych przedszkolach, etc.
c)    prezentowanie materiałów lub ich części / elementów oraz udostępnianie ich na innych portalach internetowych,
d)    dodaj co uważasz za jeszcze naruszającego

§9 Reklamacje i postanowienia końcowe
1.    Wszelkie reklamacje, uwagi, opinie, informacje o naruszeniu Regulaminu i pytania związane z Portalem prosimy kierować na adres poczty elektronicznej: kontakt@wesolystatek.pl bądź pod adresem do korespondencji. Operator rozpatruje reklamacje w ciągu 15 dni roboczych, przesyłając informację Użytkownikowi na podany przez niego przy rejestracji adres mailowy.
2.    W przypadku zaistnienia sporów pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, spory będą rozstrzygane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Operatora.
3.    Operator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Portalu oraz niniejszego Regulaminu, zmiany w Regulaminie obowiązują po ich opublikowaniu na stronach Portalu.

 

  • trwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Operatora w zakresie niezbędnym do świadczenia usług poprzez Portal; 
  • przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Operatora w celach marketingowych i statystycznych;
  • przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych w Portalu.

Autor:
Beata Męcińska
oceń artykuł: oceń na 1 oceń na 2 oceń na 3 oceń na 4 oceń na 5

Komentarze (0)